Get Adobe Flash player
Studia licencjackie Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada:

 

  • Ogólną wiedzą interdyscyplinarną z obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych a przede wszystkim nauk społecznych, w tym głównie dyscyplin prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz ma wiedzę szczegółową z zakresu politologii.
  • Rozumie i umie dokonać analiz procesów społecznych i politycznych zachodzących w skali regionalnej, państwowej i lokalnej, a także uwarunkowania społeczne i prawne leżące u podstaw struktur i instytucji społecznych.
  • Rozumie uwarunkowania integracji europejskiej, a także zna genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i prowadzonych polityk.
  • Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu politologii.
  • Posiada umiejętność krytycznego podejścia do wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk z zakresu politologii.
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.
  • Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.
  • Potrafi monitorować i stosować procedury ewaluacyjne w sferze zjawisk i procesów politycznych.
  • Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1928766
#