Get Adobe Flash player
Studia licencjackie Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia posiada:

 

  • Ogólną wiedzą interdyscyplinarną z obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych a przede wszystkim nauk społecznych, w tym głównie dyscyplin prawo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz ma wiedzę szczegółową z zakresu politologii.
  • Rozumie i umie dokonać analiz procesów społecznych i politycznych zachodzących w skali regionalnej, państwowej i lokalnej, a także uwarunkowania społeczne i prawne leżące u podstaw struktur i instytucji społecznych.
  • Rozumie uwarunkowania integracji europejskiej, a także zna genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i prowadzonych polityk.
  • Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią z zakresu politologii.
  • Posiada umiejętność krytycznego podejścia do wiedzy i jej praktycznego wykorzystania do opisu oraz analizy procesów i zjawisk z zakresu politologii.
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.
  • Jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych i potrafi zachowywać się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej i działalności publicznej.
  • Potrafi monitorować i stosować procedury ewaluacyjne w sferze zjawisk i procesów politycznych.
  • Jest przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia, a także podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028308
#