Get Adobe Flash player
NOWY KIERUNEK STUDIÓW I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE !!! ******NOWE SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA !!! Uwaga! Rekrutacja na studia I i II stopnia trwa do 15 października 2017 r.

 

Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2017/2018

Kierunki i specjalności kształcenia

studia I stopnia
(licencjackie)

studia II stopnia
(magisterskie uzupełniające)

NOWOŚĆ ! Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • PsychopedagogikaPedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją
 • Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa
 • Pedagogika ogólna

  Sprawdź

NOWOŚĆ ! Pedagogika

 • Pedagogika sądowniczo – penitencjarna
 • Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem psychoterapiiPoradnictwo zawodowe i coaching kariery
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
 • Psychopedagogika  z detektywistyką  i grafologiąPedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką patologii społecznych
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem psychoterapii

Sprawdź

Politologia

 • Polityka samorządowa i administracja
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Polityka migracyjna
 • Polityka obsługi ruchu granicznego
 • Polityka obsługi ruchu turystycznego
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Media i komunikowanie społeczne

Program studiów

Politologia

 • Administracja publiczna
 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
 • Polityka transgraniczna
 • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców
 • Komunikacja społeczna

Program studiów

Ekonomia

 • Agroekonomia
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Program studiów

NOWOŚĆ ! Bezpieczeństwo narodowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie obronnością państwa
 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

  Sprawdź

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1928755
#