Get Adobe Flash player
NOWY KIERUNEK STUDIÓW I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE !!! ******NOWE SPECJALNOŚCI na kierunku PEDAGOGIKA !!! Uwaga! Rekrutacja na studia I i II stopnia trwa do 15 października 2017 r.

 

Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2017/2018

Kierunki i specjalności kształcenia

studia I stopnia
(licencjackie)

studia II stopnia
(magisterskie uzupełniające)

NOWOŚĆ ! Pedagogika

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • PsychopedagogikaPedagogika opiekuńczo – wychowawcza z resocjalizacją
 • Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa
 • Pedagogika ogólna

  Sprawdź

NOWOŚĆ ! Pedagogika

 • Pedagogika sądowniczo – penitencjarna
 • Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem psychoterapiiPoradnictwo zawodowe i coaching kariery
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
 • Psychopedagogika  z detektywistyką  i grafologiąPedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką patologii społecznych
 • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
 • Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem psychoterapii

Sprawdź

Politologia

 • Polityka samorządowa i administracja
 • Polityka bezpieczeństwa państwa
 • Polityka migracyjna
 • Polityka obsługi ruchu granicznego
 • Polityka obsługi ruchu turystycznego
 • Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
 • Media i komunikowanie społeczne

Program studiów

Politologia

 • Administracja publiczna
 • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
 • Polityka transgraniczna
 • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców
 • Komunikacja społeczna

Program studiów

Ekonomia

 • Agroekonomia
 • Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego

Program studiów

NOWOŚĆ ! Bezpieczeństwo narodowe

 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie obronnością państwa
 • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi

  Sprawdź

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029917
#