Get Adobe Flash player
Studia magisterskie POLITOLOGIA

Politologia II stopnia

Studia magisterskie II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (uzupełniajęce magisterskie)
Kierunek Politologia
Studia drugiego stopnia w specjalnościach:
  • Polityka transgraniczna
  • Komunikacja społeczna
  • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
  • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców
  • Administracja publiczna
dają absolwentowi możliwość postrzegania problematyki politologicznej w szerokim spektrum.
!!! O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia!


 

Program studiów obejmuje grupy przedmiotowe:

A.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1.

Teoria polityki

2.

Metodologia badań politologicznych

3.

Ruchy społeczne i polityczne

 

B.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1.

Historia instytucji politycznych

2.

Filozofia i etyka polityki

3.

Psychologia polityki

4.

Socjologia polityki

5.

Decydowanie polityczne

6.

Komunikowanie polityczne

7.

Prawo europejskie

8.

Stosunki wyznaniowe i etniczne

9.

Kultura i cywilizacja europejska

10.

Europejski system ochrony praw człowieka

11.

Nowoczesna dyplomacja

12.

Systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej

13.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

C.

GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH
(w zależności od profilu specjalności):


  • Polityka transgraniczna

 

1.

Podstawy polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

2.

Polityka regionalna Unii Europejskiej

3.

Podstawy i formy współpracy transgranicznej

4.

Polska w stosunkach międzynarodowych

5.

Polska polityka wschodnia

6.

Europejska Polityka Sąsiedztwa

7.

Euroregion jako forma współpracy transgranicznej

8.

Polsko-ukraińskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

9.

Polsko-białoruskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

10.

Polsko-litewskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

11.

Polityka celna

12.

Międzynarodowe umowy w sprawach celnych

13.

Schengen a współpraca polsko-ukraińska i polsko-białoruska

 

  • Komunikacja społeczna

 

1.

Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu

2.

Opinia publiczna

3.

Historia mediów

4.

Współczesne systemy mediów

5.

Teoria, techniki i narzędzia PR

6.

Prawne i etyczne zasady działań PR

7.

Budowanie marki i kształtowanie wizerunku

8.

PR kraju, miasta, regionu

9.

Marketing i PR w polityce

10.

Retoryka i erystyka

11.

Język promocji

12.

Etyka mediów

13.

Prawo mediów

14.

Warsztaty dziennnikarskie

 

  • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

 

1.

Historia samorządu terytorialnego w Polsce

2.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.

Modele samorządu lokalnego

4.

Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu terytorailnego

5.

Organizacje pozarządowe

6.

Samorząd terytorialny i władza lokalna państw Europy Środkowo-Wschodniej

7.

Samorząd zawodowy i gospodarczy

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach jakości

9.

Strategiczne zarządzanie personelem

10.

Prawo pracy

11.

Dobór i rozwój kadr

12.

Kapitał ludzki w gospodarce

13.

Stosunki międzyludzkie w organizacji

 

  • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

 

1.

Współczesne ruchy migracyjne

2.

Dziedzictwo europejskie a tożsamość współczesnych państw

3.

Integracja cudzoziemców w Unii Europejskiej

4.

Ochrona zdrowia migrantów

5.

Socjologia rodziny i pomoc społeczna

6.

Klinika uchodźcza

7.

Partnerstwo wschodnie

8.

Europejskie służby migracyjne

9.

Regulacje prawne w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

10.

Zintegrowane zarządzanie granicami i polityka wizowa

11.

Orzecznictwo ETS

12.

Analiza dokumentacji migracyjnej

13.

Polityka azylowa UE

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030057
#