Get Adobe Flash player
Studia magisterskie POLITOLOGIA

Politologia II stopnia

Studia magisterskie II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (uzupełniajęce magisterskie)
Kierunek Politologia
Studia drugiego stopnia w specjalnościach:
  • Polityka transgraniczna
  • Komunikacja społeczna
  • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
  • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców
  • Administracja publiczna
dają absolwentowi możliwość postrzegania problematyki politologicznej w szerokim spektrum.
!!! O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia!


 

Program studiów obejmuje grupy przedmiotowe:

A.

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

1.

Teoria polityki

2.

Metodologia badań politologicznych

3.

Ruchy społeczne i polityczne

 

B.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

1.

Historia instytucji politycznych

2.

Filozofia i etyka polityki

3.

Psychologia polityki

4.

Socjologia polityki

5.

Decydowanie polityczne

6.

Komunikowanie polityczne

7.

Prawo europejskie

8.

Stosunki wyznaniowe i etniczne

9.

Kultura i cywilizacja europejska

10.

Europejski system ochrony praw człowieka

11.

Nowoczesna dyplomacja

12.

Systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej

13.

Seminarium magisterskie

 

 

 

 

C.

GRUPA TREŚCI SPECJALNOŚCIOWYCH
(w zależności od profilu specjalności):


  • Polityka transgraniczna

 

1.

Podstawy polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

2.

Polityka regionalna Unii Europejskiej

3.

Podstawy i formy współpracy transgranicznej

4.

Polska w stosunkach międzynarodowych

5.

Polska polityka wschodnia

6.

Europejska Polityka Sąsiedztwa

7.

Euroregion jako forma współpracy transgranicznej

8.

Polsko-ukraińskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

9.

Polsko-białoruskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

10.

Polsko-litewskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

11.

Polityka celna

12.

Międzynarodowe umowy w sprawach celnych

13.

Schengen a współpraca polsko-ukraińska i polsko-białoruska

 

  • Komunikacja społeczna

 

1.

Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu

2.

Opinia publiczna

3.

Historia mediów

4.

Współczesne systemy mediów

5.

Teoria, techniki i narzędzia PR

6.

Prawne i etyczne zasady działań PR

7.

Budowanie marki i kształtowanie wizerunku

8.

PR kraju, miasta, regionu

9.

Marketing i PR w polityce

10.

Retoryka i erystyka

11.

Język promocji

12.

Etyka mediów

13.

Prawo mediów

14.

Warsztaty dziennnikarskie

 

  • Samorząd terytorialny i polityka kadrowa

 

1.

Historia samorządu terytorialnego w Polsce

2.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.

Modele samorządu lokalnego

4.

Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu terytorailnego

5.

Organizacje pozarządowe

6.

Samorząd terytorialny i władza lokalna państw Europy Środkowo-Wschodniej

7.

Samorząd zawodowy i gospodarczy

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach jakości

9.

Strategiczne zarządzanie personelem

10.

Prawo pracy

11.

Dobór i rozwój kadr

12.

Kapitał ludzki w gospodarce

13.

Stosunki międzyludzkie w organizacji

 

  • Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzoziemców

 

1.

Współczesne ruchy migracyjne

2.

Dziedzictwo europejskie a tożsamość współczesnych państw

3.

Integracja cudzoziemców w Unii Europejskiej

4.

Ochrona zdrowia migrantów

5.

Socjologia rodziny i pomoc społeczna

6.

Klinika uchodźcza

7.

Partnerstwo wschodnie

8.

Europejskie służby migracyjne

9.

Regulacje prawne w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

10.

Zintegrowane zarządzanie granicami i polityka wizowa

11.

Orzecznictwo ETS

12.

Analiza dokumentacji migracyjnej

13.

Polityka azylowa UE

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931779
#