Get Adobe Flash player
Rekrutacja Studia podyplomowe Organizacja studiów

Organizacja studiów podyplomowych

  • Studia rozpoczynają się w październiku/listopadzie br., w momencie utworzenia danego kierunku możemy rozpocząć w innym terminie!
  • Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.
  • Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Warunki zaliczenia:

uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

Czas trwania:

dwa bądź trzy semestry w zależności od danego kierunku studiów podyplowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów:


Absolwent studiów otrzymuje ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH zgodnie z uchwałą Senatu WSSMiK w Chełmie nr 7/14 z dn. 24 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych,  poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu danego kierunku studiów.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029901
#