Get Adobe Flash player
Dla studentów Praca dyplomowa i obrona Praca dyplomowa obrona pracy dyplomowej

Obrony - studia licencjackie - obrona pracy dyplomowej

Informacja dla studentów studiów I stopnia przystępujących do obrony pracy dyplomowej

 

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student winien spełnić następujące warunki:

1. Złożyć w Dziekanacie, co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę dyplomowej w dwóch egzemplarzach, nie później niż do 30 września br.

  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

Pracę należy zapisać jako jeden  plik w formacie Microsoft Office Word, bądź w pdf  opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej

  • jeden egzemplarz dla  recenzenta w oprawie  miękkiej ( nie bindowana).

Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego - wzór do pobrania poniżej

i zamieścić za stroną tytułową pracy dyplomowej.

2. Złożyć w Dziekanacie:

  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową  (opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów -  60 zł)
  • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5cm

 

Prace dyplomowe bez podpisu promotora nie będą przyjmowane !


Osoby, które chciałyby otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć w terminie 30 dni  od dnia złożenia egzaminu dyplomowego stosowne podanie, wraz z dodatkowym  zdjęciem w formacie 4,5 cm x 6,5cm i poświadczeniem uiszczenia stosownej opłaty.

Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września.

W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty miesiąc zgodnie z umową o odpłatności za studia.

 

Student powinien złożyć pracę dyplomową do 30 września br.

 

Pliki do pobrania:

images/stories/001_53.png Wzór strony tytułowej Uwaga! na pierwszej stronie jest interlinia 1 pkt! Państwa strona tytułowa musi być odzwierciedleniem naszej!!

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931771
#