Get Adobe Flash player
Dla studentów Praca dyplomowa i obrona Praca dyplomowa obrona pracy dyplomowej

Obrony - studia licencjackie - obrona pracy dyplomowej

Informacja dla studentów studiów I stopnia przystępujących do obrony pracy dyplomowej

 

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej student winien spełnić następujące warunki:

1. Złożyć w Dziekanacie, co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę dyplomowej w dwóch egzemplarzach, nie później niż do 30 września br.

  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD

Pracę należy zapisać jako jeden  plik w formacie Microsoft Office Word, bądź w pdf  opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej

  • jeden egzemplarz dla  recenzenta w oprawie  miękkiej ( nie bindowana).

Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego - wzór do pobrania poniżej

i zamieścić za stroną tytułową pracy dyplomowej.

2. Złożyć w Dziekanacie:

  • indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową  (opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów -  60 zł)
  • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5cm

 

Prace dyplomowe bez podpisu promotora nie będą przyjmowane !


Osoby, które chciałyby otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć w terminie 30 dni  od dnia złożenia egzaminu dyplomowego stosowne podanie, wraz z dodatkowym  zdjęciem w formacie 4,5 cm x 6,5cm i poświadczeniem uiszczenia stosownej opłaty.

Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września.

W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej naliczana jest opłata za każdy rozpoczęty miesiąc zgodnie z umową o odpłatności za studia.

 

Student powinien złożyć pracę dyplomową do 30 września br.

 

Pliki do pobrania:

images/stories/001_53.png Wzór strony tytułowej Uwaga! na pierwszej stronie jest interlinia 1 pkt! Państwa strona tytułowa musi być odzwierciedleniem naszej!!

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028303
#