Get Adobe Flash player
Dla studentów IOS

IOS
Zgodnie z § 26 ust. 6-12 Regulaminu Studiów WSSMiKS w Chełmie student może ubiegać się o indywidualną organizację studiów
 1. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji np.: niepełnosprawnego, dotkniętego długotrwałą chorobą, sprawującego opiekę nad najbliższym członkiem rodziny lub w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.

 2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych sposobów i terminów zaliczeń, egzaminów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów i programem kształcenia na dany semestr.

 3. Indywidualną organizację studiów, w tym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów, student ustala z prowadzącymi poszczególne przedmioty.

 4. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia studenta od obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdania wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.

 5. Student traci prawo do indywidualnej organizacji studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów. W takim przypadku Dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów trybie podstawowym.

 6. Student może również z własnej woli zrezygnować z kształcenia w ramach indywidualnej organizacji studiów, wówczas Dziekan określa terminy uzyskania brakujących egzaminów (zaliczeń) oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla kierunku studiów.

 7. Uczelnia nie przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.


  W celu uzyskania IOS na dany semestr lub rok studiów należy zgłosić się osobiście do Dziekana Wydziału. Dyżury Pani Dziekan dr Izabeli Rycerskiej

  001_53 Podanie o IOS

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931783
#