Get Adobe Flash player
Dla studentów IOS

IOS
Zgodnie z § 26 ust. 6-12 Regulaminu Studiów WSSMiKS w Chełmie student może ubiegać się o indywidualną organizację studiów
 1. W przypadku studenta znajdującego się w trudnej sytuacji np.: niepełnosprawnego, dotkniętego długotrwałą chorobą, sprawującego opiekę nad najbliższym członkiem rodziny lub w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta, Dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów.

 2. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych sposobów i terminów zaliczeń, egzaminów oraz studenckich praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów i programem kształcenia na dany semestr.

 3. Indywidualną organizację studiów, w tym uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych oraz terminy zaliczeń i egzaminów, student ustala z prowadzącymi poszczególne przedmioty.

 4. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia studenta od obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdania wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia w terminach zgodnych z organizacją roku akademickiego.

 5. Student traci prawo do indywidualnej organizacji studiów, jeżeli nie wypełni w terminie zadań wynikających z zatwierdzonego programu i ustalonej organizacji studiów. W takim przypadku Dziekan może skierować studenta do kontynuowania studiów trybie podstawowym.

 6. Student może również z własnej woli zrezygnować z kształcenia w ramach indywidualnej organizacji studiów, wówczas Dziekan określa terminy uzyskania brakujących egzaminów (zaliczeń) oraz wypełnienia innych obowiązków przewidzianych dla kierunku studiów.

 7. Uczelnia nie przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych.


  W celu uzyskania IOS na dany semestr lub rok studiów należy zgłosić się osobiście do Dziekana Wydziału. Dyżury Pani Dziekan dr Izabeli Rycerskiej

  001_53 Podanie o IOS

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030043
#