Get Adobe Flash player
UCZELNIA ZAKŁADY Instytut Studiów Azjatyckich

Instytut Studiów Azjatyckich

Dyrektor Instytutu: dr Władysław Sokołowski, były ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej w latach 2004-2007. Kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


zdjęcie dr Władysław Sokołowski

Zainteresowania naukowo-badawcze:
- historia stosunków międzynarodowych
- historia dyplomacji
- relacje Europa-Azja w XIX -XXI w.
- procesy polityczne i gospodarcze w świecie w XXI w
.

Członkowie:
 1. dr Ryszard Suduł
 2. dr Jerzy Szukalski

Cele i zadania Ośrodka

Celem Ośrodka jest poznawanie historycznej, kulturowej i politycznej specyfikacji Azji widzianej, jako cześć kontynentu euroazjatyckiego i jako odrębna cześć świata, w jej zróżnicowaniu regionalnym, narodowym i państwowym. Badania naukowe i studia o charakterze regionoznawczym, kulturoznawczym, ekonomicznym i politologicznym mają wnosić istotny wkład w poszerzanie polskiego i europejskiego dorobku naukowego, związanego z Azją, służyć popularyzacji wiedzy i wzrostowi zainteresowania problematyką azjatycką.

Ośrodek zajmuje się wielodyscyplinarną analizą współczesnych procesów gospodarczych, kulturowych, społecznych i politycznych poszczególnych państw, jak: Chiny, Indie i Japonia oraz odrębnych regionów, jak: obszar Azji i Pacyfiku, Azja Centralna, Syberia, Kaukaz i Bliski Wschód, a także globalnym wymiarem tych procesów oraz ich związkami z procesami zachodzącymi w Europie.

Zadaniem Ośrodka jest formułowanie opinii naukowej w ważnych kwestiach kulturowych, gospodarczych, politycznych i militarnych Azji oraz jej prezentacja na konferencjach i seminariach naukowych oraz publikacjach drukowanych i elektronicznych.

Ośrodek tworzy również forum wymiany myśli dla przedstawicieli dyscyplin naukowych, związanych z regionalnymi studiami azjatyckimi, a także filozofii, historii, antropologii kultury, socjologii, nauk politycznych, ekonomii.

Ośrodek rozwija zainteresowania szeroko pojmowaną problematyką azjatycką wśród pracowników nauki, wykładowców uczelni oraz studentów. Popularyzacja wiedzy o Azji, szczególnie w procesie dydaktycznym, realizowanym przez Uczelnię należy do priorytetów Ośrodka.

Działania Ośrodka

 1. prowadzenie wielodyscyplinarnych badań azjatyckich i popularyzacja ich wyników, w ramach seminariów, tworzących strukturę wewnętrzną Ośrodka;
 2. upowszechnianie wiedzy o Azji, poprzez organizację konferencji, seminariów i spotkań z udziałem przedstawicieli krajów regionu;
 3. udział w międzynarodowych spotkaniach, poświeconych problematyce Azji;
 4. przygotowanie opinii i ekspertyz dla potrzeb instytucji, ośrodków i firm, zainteresowanych współpracą z krajami Azji;
 5. współpraca z wyższymi uczelniami, ośrodkami i organizacjami, zajmującymi się kształceniem młodzieży w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach i Azji Środkowej;
 6. włączenie problematyki azjatyckiej do programu nauczania;
 7. udział studentów w przedsięwzięciach poświęconych problematyce organizowanych przez partnerów z polski, UE, Ukrainy, a także z krajów Azji;
 8. publikowanie i dystrybucja wydawnictw naukowych;
 9. inicjowanie przedsięwzięć służących popularyzacji wiedzy o Azji oraz kultury i tradycji narodów azjatyckich w mieście Chełmie i regionie.


Struktura Ośrodka

Ośrodek dzieli się na następujące „Seminaria”:
 • Seminarium Chińskie
 • Seminarium Subkontynentu indyjskiego
 • Seminarium Syberyjskie
 • Seminarium Azji Centralnej
 • Seminarium Bliskiego Wschodu
 • Seminarium Kaukaskie
 • Seminarium Migracji

W ramach seminariów realizowane są wymienione wyżej zadania i działania Ośrodka, w których uczestniczą pracownicy naukowo – dydaktyczni i studenci, zgodnie z kierunkiem studiów, zainteresowaniami, tematyka prac licencjackich i magisterskich.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030101
#