Get Adobe Flash player
UCZELNIA ZAKŁADY Instytut Studiów Azjatyckich

Instytut Studiów Azjatyckich

Dyrektor Instytutu: dr Władysław Sokołowski, były ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu i Republice Kirgiskiej w latach 2004-2007. Kontakt:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


zdjęcie dr Władysław Sokołowski

Zainteresowania naukowo-badawcze:
- historia stosunków międzynarodowych
- historia dyplomacji
- relacje Europa-Azja w XIX -XXI w.
- procesy polityczne i gospodarcze w świecie w XXI w
.

Członkowie:
 1. dr Ryszard Suduł
 2. dr Jerzy Szukalski

Cele i zadania Ośrodka

Celem Ośrodka jest poznawanie historycznej, kulturowej i politycznej specyfikacji Azji widzianej, jako cześć kontynentu euroazjatyckiego i jako odrębna cześć świata, w jej zróżnicowaniu regionalnym, narodowym i państwowym. Badania naukowe i studia o charakterze regionoznawczym, kulturoznawczym, ekonomicznym i politologicznym mają wnosić istotny wkład w poszerzanie polskiego i europejskiego dorobku naukowego, związanego z Azją, służyć popularyzacji wiedzy i wzrostowi zainteresowania problematyką azjatycką.

Ośrodek zajmuje się wielodyscyplinarną analizą współczesnych procesów gospodarczych, kulturowych, społecznych i politycznych poszczególnych państw, jak: Chiny, Indie i Japonia oraz odrębnych regionów, jak: obszar Azji i Pacyfiku, Azja Centralna, Syberia, Kaukaz i Bliski Wschód, a także globalnym wymiarem tych procesów oraz ich związkami z procesami zachodzącymi w Europie.

Zadaniem Ośrodka jest formułowanie opinii naukowej w ważnych kwestiach kulturowych, gospodarczych, politycznych i militarnych Azji oraz jej prezentacja na konferencjach i seminariach naukowych oraz publikacjach drukowanych i elektronicznych.

Ośrodek tworzy również forum wymiany myśli dla przedstawicieli dyscyplin naukowych, związanych z regionalnymi studiami azjatyckimi, a także filozofii, historii, antropologii kultury, socjologii, nauk politycznych, ekonomii.

Ośrodek rozwija zainteresowania szeroko pojmowaną problematyką azjatycką wśród pracowników nauki, wykładowców uczelni oraz studentów. Popularyzacja wiedzy o Azji, szczególnie w procesie dydaktycznym, realizowanym przez Uczelnię należy do priorytetów Ośrodka.

Działania Ośrodka

 1. prowadzenie wielodyscyplinarnych badań azjatyckich i popularyzacja ich wyników, w ramach seminariów, tworzących strukturę wewnętrzną Ośrodka;
 2. upowszechnianie wiedzy o Azji, poprzez organizację konferencji, seminariów i spotkań z udziałem przedstawicieli krajów regionu;
 3. udział w międzynarodowych spotkaniach, poświeconych problematyce Azji;
 4. przygotowanie opinii i ekspertyz dla potrzeb instytucji, ośrodków i firm, zainteresowanych współpracą z krajami Azji;
 5. współpraca z wyższymi uczelniami, ośrodkami i organizacjami, zajmującymi się kształceniem młodzieży w krajach azjatyckich, zwłaszcza w Chinach i Azji Środkowej;
 6. włączenie problematyki azjatyckiej do programu nauczania;
 7. udział studentów w przedsięwzięciach poświęconych problematyce organizowanych przez partnerów z polski, UE, Ukrainy, a także z krajów Azji;
 8. publikowanie i dystrybucja wydawnictw naukowych;
 9. inicjowanie przedsięwzięć służących popularyzacji wiedzy o Azji oraz kultury i tradycji narodów azjatyckich w mieście Chełmie i regionie.


Struktura Ośrodka

Ośrodek dzieli się na następujące „Seminaria”:
 • Seminarium Chińskie
 • Seminarium Subkontynentu indyjskiego
 • Seminarium Syberyjskie
 • Seminarium Azji Centralnej
 • Seminarium Bliskiego Wschodu
 • Seminarium Kaukaskie
 • Seminarium Migracji

W ramach seminariów realizowane są wymienione wyżej zadania i działania Ośrodka, w których uczestniczą pracownicy naukowo – dydaktyczni i studenci, zgodnie z kierunkiem studiów, zainteresowaniami, tematyka prac licencjackich i magisterskich.

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931752
#