Get Adobe Flash player
Studia licencjackie POLITOLOGIA

Studia I stopnia Politologia

Rekrutacja - wymagane dokumenty na studia I stopnia


Nabór na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja trwa od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do:

złożenia wymaganych dokumentów: 
 • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności /załącznik nr 1 i 2/
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie w wymiarze 35x45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna) bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni;
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • poświadczenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (285 zł)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do:

złożenia wymaganych dokumentów:

 • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności /załącznik nr 1 i 2/
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości ATECTAT wraz z tłumaczeniem na język polski u tłumacza przysięgłego w Polsce
 • 4 fotografie w wymiarze 35x45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna) bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni;
 • kserokopia dowodu tożsamości (paszport wewnętrzny) wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach wyższych; /do pobrania w załączniku/
 • wiza lub karta stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - dotyczy cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • poświadczenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (285 zł).


Na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy na studia licencjackie !!! NOWE KIERUNKI STUDIÓW !!! 

001_53 Załącznik nr 1 Ankieta osobowa
001_53 Załącznik nr 2 Deklaracja wyboru specjalności oraz języka obcego
001_53
Załącznik nr 3 Wzór zaświaczenia lekarskiego dla cudzoziemców
 

Program studiów na kierunku Politologia - studia I stopnia

Studia stacjonarne
pdf Specjalność: Polityka bezpieczeństwa państwa
pdf Specjalność: Polityka samorządowa i administracja
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu granicznego
pdf Specjalność: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu turystycznego
pdf Specjalność: Media i komunikowanie społeczne
pdf Specjalność: Polityka migracyjna

Studia niestacjonarne
pdf Specjalność: Polityka bezpieczeństwa państwa
pdf Specjalność: Polityka samorządowa i administracja
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu granicznego
pdf Specjalność: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu turystycznego
pdf Specjalność: Media i komunikowanie społeczne
pdf Specjalność: Polityka migracyjna

 
Więcej artykułów…

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 145 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030044
#