Get Adobe Flash player
Studia licencjackie POLITOLOGIA

Studia I stopnia Politologia

Rekrutacja - wymagane dokumenty na studia I stopnia


Nabór na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja trwa od 01.06.2017 r. do 30.09.2017 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do:

złożenia wymaganych dokumentów: 
 • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności /załącznik nr 1 i 2/
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie w wymiarze 35x45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna) bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni;
 • kserokopia dowodu tożsamości;
 • poświadczenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (285 zł)

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do:

złożenia wymaganych dokumentów:

 • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności /załącznik nr 1 i 2/
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości ATECTAT wraz z tłumaczeniem na język polski u tłumacza przysięgłego w Polsce
 • 4 fotografie w wymiarze 35x45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna) bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni;
 • kserokopia dowodu tożsamości (paszport wewnętrzny) wraz z tłumaczeniem na język polski;
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach wyższych; /do pobrania w załączniku/
 • wiza lub karta stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - dotyczy cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 • poświadczenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (285 zł).


Na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Zapraszamy na studia licencjackie !!! NOWE KIERUNKI STUDIÓW !!! 

001_53 Załącznik nr 1 Ankieta osobowa
001_53 Załącznik nr 2 Deklaracja wyboru specjalności oraz języka obcego
001_53
Załącznik nr 3 Wzór zaświaczenia lekarskiego dla cudzoziemców
 

Program studiów na kierunku Politologia - studia I stopnia

Studia stacjonarne
pdf Specjalność: Polityka bezpieczeństwa państwa
pdf Specjalność: Polityka samorządowa i administracja
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu granicznego
pdf Specjalność: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu turystycznego
pdf Specjalność: Media i komunikowanie społeczne
pdf Specjalność: Polityka migracyjna

Studia niestacjonarne
pdf Specjalność: Polityka bezpieczeństwa państwa
pdf Specjalność: Polityka samorządowa i administracja
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu granicznego
pdf Specjalność: Zarządzanie projektami Unii Europejskiej
pdf Specjalność: Polityka obsługi ruchu turystycznego
pdf Specjalność: Media i komunikowanie społeczne
pdf Specjalność: Polityka migracyjna

 
Więcej artykułów…

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931765
#