Get Adobe Flash player
POLITOLOGIA II stopnia

Specjalności na kierunku Politologia studia II stopnia


!!! O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia!

Specjalności:


Podczas studiów na tej specjalności zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz organizacjach międzynarodowych. Ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego.

W programie studiów:

1. Ustrój administracji publicznej w Polsce
2. Zarys prawa administracyjnego
3. Kodeks Postępowania Administracyjnego
4. Nadzór i kontrola w administracji publicznej
5. Partnerstwo publiczno-prywatne
6. Administracja publiczna w UE i państwach członkowskich
7. Pozyskiwanie środków UE
8. Zarządzanie projektami
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi
10. Informatyzacja w administracji publicznej
11. Biurowość, system kancelaryjny i archiwistyka w administracji publicznej
12. Ochrona danych osobowych
13. Dostęp do informacji publicznej
14. Etyka urzędnika administracji publicznej

Podczas studiów na tej specjalności zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne odnoszące się do funkcjonowania transgranicznej współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej, Potrafi samodzielnie diagnozować rynki transgraniczne pod kątem możliwości inwestowania gospodarczego, racjonalnego wytwarzania usług, inicjowania i rozwijania różnych form współpracy tak politycznej jak i kulturalnej. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, instytucjach gospodarczych.

W programie studiów:

1.

Podstawy polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

2.

Polityka regionalna Unii Europejskiej

3.

Podstawy i formy współpracy transgranicznej

4.

Polska w stosunkach międzynarodowych

5.

Polska polityka wschodnia

6.

Europejska Polityka Sąsiedztwa

7.

Euroregion jako forma współpracy transgranicznej

8.

Polsko-ukraińskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

9.

Polsko-białoruskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

10.

Polsko-litewskie stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne

11.

Polityka celna

12.

Międzynarodowe umowy w sprawach celnych

13.

Schengen a współpraca polsko-ukraińska i polsko-białoruska

Podczas studiów na tej specjalności zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z przyszłą pracą w administracji samorządowej, instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, stowarzyszeniach i fundacjach. Pogłębiona znajomość prawa pracy oraz zasad zarządzania zasobami ludzkimi czyni go potencjalnym pracownikiem różnorodnych podmiotów gospodarczych.

W programie studiów:

1.

Historia samorządu terytorialnego w Polsce

2.

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.

Modele samorządu lokalnego

4.

Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu terytorailnego

5.

Organizacje pozarządowe

6.

Samorząd terytorialny i władza lokalna państw Europy Środkowo-Wschodniej

7.

Samorząd zawodowy i gospodarczy

8.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach jakości

9.

Strategiczne zarządzanie personelem

10.

Prawo pracy

11.

Dobór i rozwój kadr

12.

Kapitał ludzki w gospodarce

13.

Stosunki międzyludzkie w organizacjiPodczas studiów na tej specjalności zdobędziesz niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu wystąpień publicznych, doradztwa politycznego, przygotowania kampanii PR. Będzie on przygotowany do pracy w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, redakcjach gazet, agencjach public relations, sztabach wyborczych.

W programie studiów:

1.

Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu

2.

Opinia publiczna

3.

Historia mediów

4.

Współczesne systemy mediów

5.

Teoria, techniki i narzędzia PR

6.

Prawne i etyczne zasady działań PR

7.

Budowanie marki i kształtowanie wizerunku

8.

PR kraju, miasta, regionu

9.

Marketing i PR w polityce

10.

Retoryka i erystyka

11.

Język promocji

12.

Etyka mediów

13.

Prawo mediów

14.

Warsztaty dziennnikarskie

W programie studiów:

1.

Współczesne ruchy migracyjne

2.

Dziedzictwo europejskie a tożsamość współczesnych państw

3.

Integracja cudzoziemców w Unii Europejskiej

4.

Ochrona zdrowia migrantów

5.

Socjologia rodziny i pomoc społeczna

6.

Klinika uchodźcza

7.

Partnerstwo wschodnie

8.

Europejskie służby migracyjne

9.

Regulacje prawne w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców

10.

Zintegrowane zarządzanie granicami i polityka wizowa

11.

Orzecznictwo ETS

12.

Analiza dokumentacji migracyjnej

13.

Polityka azylowa UE

 

 

Program studiów na kierunku Politologia - studia II stopnia

Studia stacjonarne
pdf Specjalność: Administracja publiczna
pdf Specjalność: Polityka transgraniczna
pdf Specjalność: Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
pdf Specjalność: Komunikacja społeczna
pdf Specjalność: Polityka zarządzania migracjami i obsuga cudzoziemców

Studia niestacjonarne
pdf Specjalność: Administracja publiczna
pdf Specjalność: Polityka transgraniczna
pdf Specjalność: Samorząd terytorialny i polityka kadrowa
pdf Specjalność: Komunikacja społeczna
pdf Specjalność: Polityka zarządzania migracjami i obsuga cudzoziemców
 
Więcej artykułów…

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 144 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2030045
#