Get Adobe Flash player
Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne mogą rozpocząć osoby legitymujące się dyplomem  I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w zakresie swojego podstawowego wykształcenia.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze uzyskują przygotowanie  pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół (szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia zawodowego) i rodzajach placówek oświatowych, jednostkach szkoleniowych oraz placówkach kształcenia kadr.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne z zakresu projektowania i organizowania procesu dydaktyczno - wychowawczego na różnych poziomach edukacji.

Program studiów:

 

Program studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne" realizuje wytyczne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja studiów:

 

· Forma studiów: studia niestacjonarne

· Liczba semestrów: 3

· Liczba godzin: 440 ( w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych) 

Wymagane dokumenty:

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 oraz w soboty w godz. 7:30 – 15:30 – Dziekanat uczelni

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego.

 

Zapraszamy na studia podyplomowe PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - rozpoczynamy 1 kwietnia 2017 r.

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe

na kierunek Przygotowanie pedagogiczne

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują przygotowanie pedagogiczne, niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu zgodnego z posiadanymi przez słuchacza kwalifikacjami merytorycznymi, które określa kierunek ukończonych studiów wyższych.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Forma studiów: studia niestacjonarne

Liczba godzin: 440 ( w tym 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Planowany termin rozpoczęcia: 1 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy!!

Plan zajęć na I semestr


pdf Przygotowanie pedagogiczne - aktualizacja 30.03.2017 r.

 
Więcej artykułów…

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028305
#