Get Adobe Flash player
Dla studentów Praktyka studencka PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny

Praktyka studencka - profil praktyczny dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Zasady, formy i tryb odbywania praktyk w WSSMiKS w Chełmie

kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

dla studentów, którzy rozpoczeli studia w roku akademickim 2016/2017

 

 

  • Praktyki studenckie – studia I stopnia

 


1. Na studiach I stopnia student może realizować praktykę w następujących formach:

1) praktyka realizowana w zgłoszonym przez studenta w zakładzie pracy (instytucji, organizacji itp.) pod warunkiem zgodności charakteru wykonywanej tam pracy z programem praktyki właściwym dla kierunku studiów i podpisaniem umowy pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy,

2) zatrudnienie studenta w zakładzie pracy lub realizacja stażu zawodowego na stanowisku odpowiadającym programowi praktyki właściwemu dla kierunku studiów;

3) prowadzenie własnej firmy, jeżeli odpowiada to programowi praktyki na danym kierunku studiów;

4) realizacja projektu indywidualnego w formie prac badawczo-wdrożeniowych połączonego z praktyką w zakładzie pracy.

2. Praktyki studenckie na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 480 godzin i przewidziane są do realizacji:

 

  • w II semestrze 160 godzin
  • w III semestrze 160 godzin
  • w IV semestrze 160 godzin

 

3.  Po II semestrze student odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 160 godzin

4. W III semestrze student realizuje praktykę w wymiarze 160 godzin w postaci przygotowania projektu, związanego z realizowanymi przedmiotami oraz doświadczeniami zdobytymi w czasie praktyki w zakładzie pracy.

5. Po IV semestrze student ponownie odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 160 godzin

 

 

  • Praktyki studenckie – studia II stopnia

 


1. Praktyki studenckie na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 360 godzin i przewidziane są do realizacji:

 

  • w I semestrze 60 godzin
  • w II semestrze 180 godzin
  • w III semestrze 120 godzin

 

2. Na studiach II stopnia student może realizować praktykę w następujących formach:

4) praktyka realizowana w zgłoszonym przez studenta w zakładzie pracy (instytucji, organizacji itp.) pod warunkiem zgodności charakteru wykonywanej tam pracy z programem praktyki właściwym dla kierunku studiów i podpisaniem umowy pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy,

5) zatrudnienie studenta w zakładzie pracy lub realizacja stażu zawodowego na stanowisku odpowiadającym programowi praktyki właściwemu dla kierunku studiów;

6) prowadzenie własnej firmy, jeżeli odpowiada to programowi praktyki na danym kierunku studiów;

4) realizacja projektu indywidualnego w formie prac badawczo-wdrożeniowych połączonego z praktyką w zakładzie pracy.

3. W semestrze I student wybiera i deklaruje formy realizacji praktyk.

4. Student, który wybiera realizację praktyk w formie praktyki w zakładzie pracy, realizuje ją zgodnie z powyższym rozkładem godzinowym w poszczególnych semestrach.

5. Student, który wybiera praktykę w formie przygotowania projektu badawczego w połączeniu z instytucjonalną realizuje ją w następującym trybie:

a) w czasie I semestru student przygotowuje się do wyboru problematyki projektu badawczego i aby zaliczyć praktykę musi przygotować: temat projektu badawczego oraz jego ogólną koncepcję – temat planowanego projektu musi być związany z kierunkiem studiów i realizowanymi przedmiotami; temat projektu oraz jego ogólna koncepcja musi być przygotowana na piśmie;

b) w czasie II semestru student odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 180 godzin, której celem jest zbieranie materiałów i doświadczeń do planowanego projektu badawczego;

c) po III semestrze student realizuje praktykę w wymiarze 120 godzin w postaci przygotowania projektu, związanego z realizowanymi przedmiotami specjalnościowymi oraz doświadczeniami zdobytymi w czasie praktyki w zakładzie pracy.

5. Projekt badawczy prowadzony jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego wykładającego przedmioty na wybranej przez studenta specjalności. Nauczyciel akademicki zatwierdza temat projektu, udziela konsultacji podczas jego przygotowywania, a po jego ukończeniu akceptuje gotowy projekt badawczy.

6. Zaliczenia praktyk na podstawie dzienniczków praktyk i/lub projektu badawczego zatwierdzonego przez wybranego nauczyciela akademickiego dokonuje uczelniany Koordynator ds. Praktyk.

7. W roku akademickim 2016/2017 nauczycielami - opiekunami projektów są: dr Stanisław Dubaj, dr Piotr Olszewski, dr Izabela Rycerska, dr Ryszard Suduł, dr Artur Trubalski.

 

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Politologia

W dn. 4 marca 2017 r. na początku zajęć z mgr. Robertem Karowiec tj. o godz. 11:40 AULA odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk studenckich.

W tym dniu będą do odebrania dzienniczki praktyk dla wszystkich studentów, jak również dla tych, którzy odbędą praktykę w ramach pracy.


 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1928760
#