Get Adobe Flash player
Dla studentów Praktyka studencka PROFIL PRAKTYCZNY

Profil praktyczny

Praktyka studencka - profil praktyczny dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Zasady, formy i tryb odbywania praktyk w WSSMiKS w Chełmie

kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia 

dla studentów, którzy rozpoczeli studia w roku akademickim 2016/2017

 

 

  • Praktyki studenckie – studia I stopnia

 


1. Na studiach I stopnia student może realizować praktykę w następujących formach:

1) praktyka realizowana w zgłoszonym przez studenta w zakładzie pracy (instytucji, organizacji itp.) pod warunkiem zgodności charakteru wykonywanej tam pracy z programem praktyki właściwym dla kierunku studiów i podpisaniem umowy pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy,

2) zatrudnienie studenta w zakładzie pracy lub realizacja stażu zawodowego na stanowisku odpowiadającym programowi praktyki właściwemu dla kierunku studiów;

3) prowadzenie własnej firmy, jeżeli odpowiada to programowi praktyki na danym kierunku studiów;

4) realizacja projektu indywidualnego w formie prac badawczo-wdrożeniowych połączonego z praktyką w zakładzie pracy.

2. Praktyki studenckie na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 480 godzin i przewidziane są do realizacji:

 

  • w II semestrze 160 godzin
  • w III semestrze 160 godzin
  • w IV semestrze 160 godzin

 

3.  Po II semestrze student odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 160 godzin

4. W III semestrze student realizuje praktykę w wymiarze 160 godzin w postaci przygotowania projektu, związanego z realizowanymi przedmiotami oraz doświadczeniami zdobytymi w czasie praktyki w zakładzie pracy.

5. Po IV semestrze student ponownie odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 160 godzin

 

 

  • Praktyki studenckie – studia II stopnia

 


1. Praktyki studenckie na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obejmują 360 godzin i przewidziane są do realizacji:

 

  • w I semestrze 60 godzin
  • w II semestrze 180 godzin
  • w III semestrze 120 godzin

 

2. Na studiach II stopnia student może realizować praktykę w następujących formach:

4) praktyka realizowana w zgłoszonym przez studenta w zakładzie pracy (instytucji, organizacji itp.) pod warunkiem zgodności charakteru wykonywanej tam pracy z programem praktyki właściwym dla kierunku studiów i podpisaniem umowy pomiędzy Uczelnią a Zakładem pracy,

5) zatrudnienie studenta w zakładzie pracy lub realizacja stażu zawodowego na stanowisku odpowiadającym programowi praktyki właściwemu dla kierunku studiów;

6) prowadzenie własnej firmy, jeżeli odpowiada to programowi praktyki na danym kierunku studiów;

4) realizacja projektu indywidualnego w formie prac badawczo-wdrożeniowych połączonego z praktyką w zakładzie pracy.

3. W semestrze I student wybiera i deklaruje formy realizacji praktyk.

4. Student, który wybiera realizację praktyk w formie praktyki w zakładzie pracy, realizuje ją zgodnie z powyższym rozkładem godzinowym w poszczególnych semestrach.

5. Student, który wybiera praktykę w formie przygotowania projektu badawczego w połączeniu z instytucjonalną realizuje ją w następującym trybie:

a) w czasie I semestru student przygotowuje się do wyboru problematyki projektu badawczego i aby zaliczyć praktykę musi przygotować: temat projektu badawczego oraz jego ogólną koncepcję – temat planowanego projektu musi być związany z kierunkiem studiów i realizowanymi przedmiotami; temat projektu oraz jego ogólna koncepcja musi być przygotowana na piśmie;

b) w czasie II semestru student odbywa praktykę w zakładzie pracy w wymiarze 180 godzin, której celem jest zbieranie materiałów i doświadczeń do planowanego projektu badawczego;

c) po III semestrze student realizuje praktykę w wymiarze 120 godzin w postaci przygotowania projektu, związanego z realizowanymi przedmiotami specjalnościowymi oraz doświadczeniami zdobytymi w czasie praktyki w zakładzie pracy.

5. Projekt badawczy prowadzony jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego wykładającego przedmioty na wybranej przez studenta specjalności. Nauczyciel akademicki zatwierdza temat projektu, udziela konsultacji podczas jego przygotowywania, a po jego ukończeniu akceptuje gotowy projekt badawczy.

6. Zaliczenia praktyk na podstawie dzienniczków praktyk i/lub projektu badawczego zatwierdzonego przez wybranego nauczyciela akademickiego dokonuje uczelniany Koordynator ds. Praktyk.

7. W roku akademickim 2016/2017 nauczycielami - opiekunami projektów są: dr Stanisław Dubaj, dr Piotr Olszewski, dr Izabela Rycerska, dr Ryszard Suduł, dr Artur Trubalski.

 

Ogłoszenie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Politologia

W dn. 4 marca 2017 r. na początku zajęć z mgr. Robertem Karowiec tj. o godz. 11:40 AULA odbędzie się spotkanie w sprawie praktyk studenckich.

W tym dniu będą do odebrania dzienniczki praktyk dla wszystkich studentów, jak również dla tych, którzy odbędą praktykę w ramach pracy.


 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 97 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029980
#