Get Adobe Flash player
Dla studentów Praktyka studencka PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Profil ogólnoakademicki

Praktyka studencka - profil ogólnoakademicki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Zasady, formy i tryb odbywania praktyk w WSSMiKS w Chełmie

kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


Praktyki studenckie, są uzupełniającym elementem procesu kształcenia.

Praktyki odbywają się w organach administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i samorządowej wszystkich szczebli,

mass mediach (prasa, radio, telewizja), centralnych i terenowych strukturach partii politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach

i organizacjach społecznych.

001_53 Regulamin praktyk studenckich
001_53 Program praktyki - profil ogólnoakademicki

 

Studenci pierwszego stopnia na kierunku Politologia odbywają praktykę studencką w wymiarze  3 tygodni (15 dni, po minimum 8 godzin każdy), przy czym co najmniej 2 tygodnie praktyk muszą się odbyć w trakcie wakacji.

  • na studiach stacjonarnych i niestacjonarne na 4 semestrze

W przypadku zapotrzebowania skierowania na praktykę lub umowy dwustronnej z instytucją, firmą w której student będzie odbywał praktykę dziekanat  wydaje ww. dokumenty.

  • Czy w tej firmie/szkole/instytucji mogę mieć praktykę? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Jak mam wypełnić poprawnie dzienniczek praktyk? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Chcę odbyć praktykę w innym terminie. Co mam zrobić? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Pracuję (pracowałem, byłem na stażu) w firmie/szkole/instytucji. Czy mogę mieć to zaliczone jako praktykę studencką? - zapytaj o to Koordynatora praktyk lub zobacz w Regulaminie praktyk

    icon Wzór podania o zaliczenie praktyki studenckiej w ramach pracy

 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1928769
#