Get Adobe Flash player
Dla studentów Praktyka studencka PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Profil ogólnoakademicki

Praktyka studencka - profil ogólnoakademicki dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Zasady, formy i tryb odbywania praktyk w WSSMiKS w Chełmie

kierunek Politologia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 

dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016


Praktyki studenckie, są uzupełniającym elementem procesu kształcenia.

Praktyki odbywają się w organach administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) i samorządowej wszystkich szczebli,

mass mediach (prasa, radio, telewizja), centralnych i terenowych strukturach partii politycznych, fundacjach, stowarzyszeniach

i organizacjach społecznych.

001_53 Regulamin praktyk studenckich
001_53 Program praktyki - profil ogólnoakademicki

 

Studenci pierwszego stopnia na kierunku Politologia odbywają praktykę studencką w wymiarze  3 tygodni (15 dni, po minimum 8 godzin każdy), przy czym co najmniej 2 tygodnie praktyk muszą się odbyć w trakcie wakacji.

  • na studiach stacjonarnych i niestacjonarne na 4 semestrze

W przypadku zapotrzebowania skierowania na praktykę lub umowy dwustronnej z instytucją, firmą w której student będzie odbywał praktykę dziekanat  wydaje ww. dokumenty.

  • Czy w tej firmie/szkole/instytucji mogę mieć praktykę? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Jak mam wypełnić poprawnie dzienniczek praktyk? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Chcę odbyć praktykę w innym terminie. Co mam zrobić? - zapytaj o to Koordynatora praktyk
  • Pracuję (pracowałem, byłem na stażu) w firmie/szkole/instytucji. Czy mogę mieć to zaliczone jako praktykę studencką? - zapytaj o to Koordynatora praktyk lub zobacz w Regulaminie praktyk

    icon Wzór podania o zaliczenie praktyki studenckiej w ramach pracy

 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2028302
#