Get Adobe Flash player
Studia licencjackie PEDAGOGIKA

Pedagogika studia I stopnia

Pedagogika studia I stopnia - specjalności

Kierunek PEDAGOGIKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


Studenci tego kierunku
, po drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, dokonują wyboru profilu kształcenia, spośród następujących specjalności:


Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pedagogika realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach i grupach wiekowych. 

Przygotowanie do pracy:

  • w szkolnictwie (po ukończeniu dodatkowego modułu, zgodnego ze standardami przygotowującego do zawodu nauczyciela)
  • placówkach oświatowo – wychowawczych
  • poradniach specjalistycznych
  • służbie zdrowia
  • instytucjach profilaktyki społecznej

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i adresowane są do osób zainteresowanych edukacją małych dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspomaganiem ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego. Liczba godzin zajęć w cyklu kształcenia i liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest zgodna ze standardami kształcenia na tym kierunku.

Studia dają kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także w placówkach zapewniających opiekę żłobkową oraz opiekę doraźną w świetlicach, klubach i ogniskach dziecięcych, sanatoriach, szpitalach, oraz jako opiekun dzienny i organizator imprez okolicznościowych dla dzieci.

 

Absolwent  ponadto będzie przygotowany do prowadzenia własnej


 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Najczęściej czytane

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018 r. uczelnia będzie nieczynna.

dot. zaliczenia przedmiotu Nauka o polityce w ramach treści programowych w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Politologia, którzy mają wyznaczone treści...
Odsłon : 2029891
#