Get Adobe Flash player
Studia licencjackie PEDAGOGIKA

Pedagogika studia I stopnia

Pedagogika studia I stopnia - specjalności

Kierunek PEDAGOGIKA

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


Studenci tego kierunku
, po drugim semestrze studiów pierwszego stopnia, dokonują wyboru profilu kształcenia, spośród następujących specjalności:


Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku pedagogika realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach i grupach wiekowych. 

Przygotowanie do pracy:

  • w szkolnictwie (po ukończeniu dodatkowego modułu, zgodnego ze standardami przygotowującego do zawodu nauczyciela)
  • placówkach oświatowo – wychowawczych
  • poradniach specjalistycznych
  • służbie zdrowia
  • instytucjach profilaktyki społecznej

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i adresowane są do osób zainteresowanych edukacją małych dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wspomaganiem ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego. Liczba godzin zajęć w cyklu kształcenia i liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest zgodna ze standardami kształcenia na tym kierunku.

Studia dają kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz w klasach 1-3 szkoły podstawowej, a także w placówkach zapewniających opiekę żłobkową oraz opiekę doraźną w świetlicach, klubach i ogniskach dziecięcych, sanatoriach, szpitalach, oraz jako opiekun dzienny i organizator imprez okolicznościowych dla dzieci.

 

Absolwent  ponadto będzie przygotowany do prowadzenia własnej


 

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931739
#