Get Adobe Flash player
BEZPIECZEŃSTWO NOWOŚĆ Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe teraz również w WSSMiKS w Chełmie

Bezpieczeństwo narodowe teraz również w WSSMiKS w Chełmie


Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 maja 2017 r. nasza uczelnia uprawniona została do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Studia uruchomione zostaną z dniem 1 października 2017 r., tj. od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

 

Czego dotyczy kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe?

 

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego.

 

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo narodowe oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech  specjalności, dających wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
Specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM pozwala studentom zdobywać niezbędną usystematyzowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności państwa w wymiarze: militarnym, politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, ekologicznym. Edukacja obejmuje elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

 

Co oznacza profil praktyczny studiów?

Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będą zajęcia w charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym.

Studia w zakresie Bezpieczeństwa narodowego to uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, seminariach oraz różnego rodzaju ćwiczeniach terenowych. Innowacyjny praktyczny system studiowania uzupełniany jest szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie. Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe?

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Nabór trwa do 30 września br.

Sprawdź ofertę

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Najczęściej czytane

Upływa termin składania wniosków stypendialnych

Studencie!Termin składania wniosków stypendialnych upływa 31 października br.Skorzystaj ze stypendium...

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...
Odsłon : 1931765
#