Get Adobe Flash player
STUDIA MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, PODYPLOMOWE !!! REKRUTACJA TRWA !!! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

 

Terminy sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej roku akademickiego 2015/2016

W związku ze zbliżającą się sesją zaliczeniowo-egzaminacyjną semestru letniego zamieszczona została tabelka z terminami egzaminów.
Na bieżąco będzie aktualizowana.

TERMINY EGZAMINÓW w semestrze letnim 2015/2016

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 zamieszczamy obowiązujące terminy sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w obecnym semestrze studiów:

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Semestr letni

letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna

27.06.2016 r. - 06.07.2016 r. *

poprawkowa sesja zalicz.-egzamin

14.09.2016 r. - 30.09.2016 r.

* dla studentów sem. VI studiów I stopnia oraz sem. IV studiów II stopnia letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna trwa od 13 do 20.06.2016 r.

 

 

Terminy obron prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2015/2016

Terminy obron prac dyplomowych i magisterskich w roku akademickim 2015/2016
 

Wybór specjalności na kierunku Politologia - Ogłoszenie

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich
Do dnia 20 czerwca 2016 r. należy dokonać w dziekanacie wyboru specjalności spośród wyszczególnionych poniżej.
Informujemy, iż grupa specjalnościowa zostanie utworzona, jeżeli daną specjalność wybierze przynajmniej 15 osób.Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

·

· Prawo celne Unii Europejskiej

· Przestępstwa i wykroczenia w ruchu granicznym

Wspólna polityka celna

· Polityka zarządzania granicami

· Wymiar wschodni współpracy transgranicznej

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej oraz na stanowiskach funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej, Policji, instytucji obsługujących graniczny ruch osobowy i obrót towarowy (instytucjach zajmujących się cudzoziemcami, agencjach celnych, firmach spedycyjnych itp).

 • Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  · Prawo administracyjne

  · Postępowanie administracyjne

  · Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  · Prawo cywilne

  · Finanse publiczne

  · Zamówienia publiczne

  Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  Historia migracji i teoretyczne podstawy polityki migracyjnej

  Polityka i prawo migracyjne UE

  Geneza i rozwój polityki oraz prawa migracyjnego w Polsce

  Uwarunkowania i podstawy funkcjonowania  systemu azylowego w Unii Europejskiej i w Polsce

  Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania wjazdu i pobytu migrantów w Polsce

  Identyfikacja narodowych społeczności imigranckich w Polsce (charakter, liczebność i mechanizmy powstawania)

  Socjologia współczesnych migracji

     Kończąc stu­dia na tym kie­run­ku, ab­sol­went po­sia­da wiedzę do­tyczącą za­gad­nień obej­mujących ob­szar nauk społecz­nych, w tym sz­czególnie od­noszącą się do pro­cesów mi­gra­cji, pro­ble­ma­ty­ki uchodźstwa i zróżni­cowania społeczeństw wie­lo­kul­tu­ro­wych.
  Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  · Polityka rozwoju turystyki i rekreacji

  · Regulacje prawne w zakresie turystyki i hotelarstwa

  · Geografia turystyczna

  · Agroturystyka

  · Obsługa ruchu turystycznego

  · Ekonomika turystyki i rekreacji

  Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  · Polityka i strategia oraz system bezpieczeństwa narodowego RP

  · Prawne podstawy bezpieczeństwa

  · Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego RP

  · Międzynarodowe prawo humanitarne
  Polityka migracyjna i azylowa Unii Europejskiej

  · Rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

  · Zarządzanie kryzysowe na poziomie krajowym i lokalnym


  Perspektywy zawodowe

  Absolwent specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania struktur bezpieczeństwa państwa, zna regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zna zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego.
  Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  · Wstęp do nauki o komunikowaniu

  · Retoryka i erystyka

  · Współczesne systemy medialne

  · Prawo mediów

  · Warsztaty dziennikarskie

  · Psychologia komunikacji

  · Public relations

   

  Wykaz przedmiotów specjalnościowych:

  · Fundusze strukturalne

  · Prawo europejskie

  · Techniki pozyskiwania funduszy celowych

  · Projekty UE

  · Instytucje Unii Europejskiej

  · Warsztaty z projektów unijnych

  · Polityka regionalna UE

   

   

   

   

   

  Szkoła Letnia „Summer School - Protection of Migrants Rights”

  Drodzy Studenci!

  RUSZYŁA REKRUTACJA DO SZKOŁY LETNIEJ „Summer School - Protection of Migrants Rights” – 4-10 VII 2016, LUBLIN

  W dniach 4-10 lipca 2016 r. zostanie zorganizowana pierwsza edycja Szkoły Letniej „Summer School - Protection of Migrants Rights”. Adresatami są studenci cudzoziemcy, którzy chcieliby się stać liderami w swoich lokalnych środowiskach migranckich. Program finansowania przewiduje ograniczoną liczbę uczestników szkoły letniej - 20 osób.

   

  galeria_link

  Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

  Najczęściej czytane

  Odsłon : 1358028
  e devlet e devlet digiturk uyelik lig tv abonelik digiturk bayilik digiturk paketleri bilinmeyen numaralar
  e ticaret paketleri fragman dorn terapi bagcilar laptop servisi fatih gelinlik sohbet sohbet
  sohbet hatti sohbet numaralari sohbet numaralari indirimli elektrik ucuz elektrik indirimli elektrik e devlet turkcell bilinmeyen numaralar avea bilinmeyen numaralar avea bilinmeyen numaralar avea bilinmeyen numaralar bilinmeyen numaralar
  # Zadaj pytanie on-line